۱۳۹۵-۱۰-۱۹
اوپک آبی

اوپک آبی، از رویا تا واقعیت

اینکه تا کی منابع آبی باقی خواهد ماند، بستگی به کارکرد انسان ها خواهد داشت. همیشه این مسئله ذهن مرا مشغول کرده بود که آیا در […]