۱۳۹۶-۰۸-۰۹
Hydrus

آشنایی با محیط نرم افزار HYDRUS 1D

پیشرفت چشم گیر کاربرد رایانه در علوم مهندسی سبب شده است تا کاربرد نرم افزارهای مدل سازی در این علوم نیز رواج یابد. علم مطالعه روابط […]