heder
۱۳۹۵-۰۹-۱۷
آموزش مدلسازی آب زیرزمینی

کارگاه ۸ ساعته آموزش مدل‌سازی کمی و کیفی جریان آب زيرزمينی تحت نرم افزار GMS

نرم افزار GMS نرم افزار GMS یا Groundwater Modeling System نرم افزار بسیار پیچیده و جامعی برای مدلسازی آب های زیرزمینی می باشد. این نرم افزار […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
آموزش نرم افزار R

کارگاه ۱۶ ساعته آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار R در مهندسی آب

نرم افزار R کوچک اما توانا، این توصیف شاید موجزترین تعبیری باشد که می توان راجع به نرم افزار R بیان نمود. نرم افزار R، حاوی […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
watergmes-workshop

کارگاه آموزش نرم افزار WaterGems

دوره آموزش نرم افزار WaterGems از کجا شروع شد؟ نرم افزار WaterGems یک نرم افزار کارآمد برای ایجاد شبکه توزیع آب شهری می باشد که می […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
weap-workshop

کارگاه ۸ ساعته آموزش نرم افزار Weap

دوره آموزش نرم افزار Weap از کجا شروع شد؟ نرم افزار Weap نرم افزاری کاربر پسند می باشد که با رویکردی یکپارچه به برنامه ریزی منابع […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۶
arc-hydro-error

عیب یابی خطاهای Arc Hydro

با سلام و ادب خدمت همه مهندسین گرامی اکستنشن Arc Hydro، نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل منابع آب با نرم افزار ArcGIS است. برای انجام مطالعات […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
tool-predicting-water-stress

ابزاری برای پیش بینی ناهنجاری های آبی به منظور مدیریت بهتر منابع آب

دانشمندان اختلالات اساسی رخ داده در تامین آب شیرین جهان را با تغییرات اقلیمی مرتبط می دانند. با توجه به اینکه آب و هوای جهان هرروز […]
telegram-waterse

آخرین مطالب

۱۳۹۵-۰۹-۱۷
آموزش مدلسازی آب زیرزمینی

کارگاه ۸ ساعته آموزش مدل‌سازی کمی و کیفی جریان آب زيرزمينی تحت نرم افزار GMS

نرم افزار GMS نرم افزار GMS یا Groundwater Modeling System نرم افزار بسیار پیچیده و جامعی برای مدلسازی آب های زیرزمینی می باشد. این نرم افزار […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
آموزش نرم افزار R

کارگاه ۱۶ ساعته آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار R در مهندسی آب

نرم افزار R کوچک اما توانا، این توصیف شاید موجزترین تعبیری باشد که می توان راجع به نرم افزار R بیان نمود. نرم افزار R، حاوی […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
watergmes-workshop

کارگاه آموزش نرم افزار WaterGems

دوره آموزش نرم افزار WaterGems از کجا شروع شد؟ نرم افزار WaterGems یک نرم افزار کارآمد برای ایجاد شبکه توزیع آب شهری می باشد که می […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
weap-workshop

کارگاه ۸ ساعته آموزش نرم افزار Weap

دوره آموزش نرم افزار Weap از کجا شروع شد؟ نرم افزار Weap نرم افزاری کاربر پسند می باشد که با رویکردی یکپارچه به برنامه ریزی منابع […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۶
arc-hydro-error

عیب یابی خطاهای Arc Hydro

با سلام و ادب خدمت همه مهندسین گرامی اکستنشن Arc Hydro، نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل منابع آب با نرم افزار ArcGIS است. برای انجام مطالعات […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
tool-predicting-water-stress

ابزاری برای پیش بینی ناهنجاری های آبی به منظور مدیریت بهتر منابع آب

دانشمندان اختلالات اساسی رخ داده در تامین آب شیرین جهان را با تغییرات اقلیمی مرتبط می دانند. با توجه به اینکه آب و هوای جهان هرروز […]