۱۳۹۶-۰۹-۰۸
شور بودن آب دریا

علت شور بودن آب دریا چیست؟

بسیاری از مردم، شوری آب دریاها را، خوش ندارند و می پندارند که اگر آب دریاها شیرین بود، بهتر بود. علت شور بودن آب دریا چیست؟ […]