۱۳۹۶-۰۹-۱۱
داده های اقلیمی

نحوه بازسازی داده های اقلیمی با نرم افزار SPSS

شاید شما نیز در هنگام کار کردن با داده های اقلیمی، با مشکلاتی رو به رو بودید که یکی از مهمترین آنها کمبود یا نبود آمار […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۶
statistics-810022_1920

آزمون كلموگروف-اسميرونوف در نرم افزار SPSS

آزمون كلموگروف-اسميرونوف به عنوان يک آزمون تطابق توزيع برای داده های کمی است. فرض کنيد نمونه ای از انداره های کمی در اختيار دارید و می […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۹
water-1442413_1920

رگرسیون خطی چند متغییره در شبیه سازی بارش رواناب

مدل های داده محور در هیدرولوژی کاربرد زیادی دارند و یکی از آن ها مدل رگرسیون خطی چند متغییره است. در این نوشته به معرفی این […]