۱۳۹۶-۰۹-۲۶
sewage-collection-network-3

تعیین تراز ارتفاعی آدم رو ها در شبکه جمع آوری فاضلاب

بنا به تعریف، Manhole یا آدم رو ها نقاطی از یک شبکه جمع آوری فاضلاب هستند که جریان عبوری از یک یا چند فاضلاب رو را […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
1000-sewergems

کارگاه ۸ ساعته آموزش نرم افزار SewerGems

نرم افزار SewerGٍEMS مسئله بیرون راندن فاضلاب از محیط زیست با پیدایش کلان شهرها و گسترش شبکه های آبرسانی شکلی تازه به خود گرفت به گونه […]