۱۳۹۶-۰۲-۱۵
الگوریتم های بارش ماهواره ای

الگوریتم های بارش ماهواره ای

تخمین بارش از طریق تصاویر ماهواره ای در طول دهه های اخیر تغییرات قابل توجهی در نوع تصاویر به کار گرفته شده داشته است و بسته […]