۱۳۹۳-۰۵-۰۶

بیایید برای شرایط آب و هوایی جدیدمان آماده شویم…

مستندی درباره چگونگی روند تغییرات آب و هوایی و چگونگی مقابله با آن. مستندی کوتاه، جذاب و دیدنی از انجمن تخصصی مهندسی آب. پنجره ای رو […]