۱۳۹۵-۱۰-۱۹
آیا من در مهندسی آب یک گیگ هستم؟

آیا من در مهندسی آب یگ گیک هستم؟!

به طور کلی Geek (گیک) به فردی با رفتارهای غیر متعارف گفته می‌شود اما امروز، به فردی متخصص گفته می‌شود که کارش را نه به خاطر […]