۱۳۹۶-۰۹-۰۷
عوامل موثر بر پارامترهای اقلیمی

تغییر اقلیم به زبان ساده – درس دوم – عوامل موثر بر پارامترهای اقلیمی

تغییر اقلیم چیست؟ عوامل موثر بر پارامترهای اقلیمی کدامند؟ اینها بخشی از سوالاتی است که در این نوشته به آنها پاسخ خواهیم داد. پس تا آخر […]