۱۳۹۳-۰۳-۱۱

استخراج آب نوشیدنی از مدفوع گاو !!!

Scientists extract clean water from cow pies چه بخواهید و چه نخواهید، بی‌شک، گاو یکی از مفید‌ترین موجودات زمین برای انسان‌ها بوده‌اند. از فراورده‌های لبنی گرفته […]