۱۳۹۶-۰۳-۱۴
lars-wg

آموزش ویدیویی مدل LARS-WG

معرفی مدل LARS-WG یکی از به روزترین و پرچالش ترین مباحث علمی دنیا بحث تغییراقلیم است. بررسی مدل های GCM، سناریو های ارائه شده در مجامع […]