۱۳۹۶-۰۳-۱۴
lars-wg

آموزش ویدیویی مدل LARS-WG

معرفی مدل LARS-WG یکی از به روزترین و پرچالش ترین مباحث علمی دنیا بحث تغییراقلیم است. بررسی مدل های GCM، سناریو های ارائه شده در مجامع […]
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
aogcm-databases

معرفی پایگاه های اطلاعاتی مدل های AOGCM

معرفی مدل های AOGCM مدل های جفت شده اقیانوسی اتمسفری گردش عمومی جو یا مدل های AOGCM ها براساس روابط ریاضی و حل در یک شبکه […]