۱۳۹۳-۰۶-۱۱

درس ششم: شبکه بندی در نرم افزار PMWIN

معرفی زبانه Mesh Size (مش بندی) از منوی Grid ابتدا مدلی که از پیش ساختیم رو از منوی فایل زبانه Open فراخوانی می کنیم. از زبانه […]
۱۳۹۳-۰۶-۰۹

آموزش مدل سازی و شبیه سازی سفره های زیرزمینی با نرم افزار PMWIN

 از این پس این آموزش به صورت فایل متنی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد. بنا به درخواست مکرر مخاطبین جهت بارگذاری فایل متنی بر روی […]