۱۳۹۳-۰۶-۱۱

درس ششم: شبکه بندی در نرم افزار PMWIN

معرفی زبانه Mesh Size (مش بندی) از منوی Grid ابتدا مدلی که از پیش ساختیم رو از منوی فایل زبانه Open فراخوانی می کنیم. از زبانه […]