۱۳۹۶-۰۴-۰۹
clock-1702513_1920

آب های فسیلی از آلاینده های دنیای مدرن در امان نیستد

آب های فسیلی همواره به عنوان یکی از منابع ایمن بشر یاد شده است که بشر می تواند در آینده و در شرایط بسیار بحرانی از […]