۱۳۹۶-۰۷-۱۰
لاینینگ کانالهای آبیاری

عمده ترین عوامل آسیب رسان به لاینینگ کانالهای آبیاری

آب بعنوان مهمترين سرچشمه حيات، نقش اساسي در زندگي انسان ايفا نموده و افزايش روز افزون جمعيت و نياز به علمي‌تر شدن روشهاي كشاورزي‌، محققان را […]