۱۳۹۴-۰۱-۱۸

نوع جدید ابر جاذب‌ها به حل بحران کمبود آب کمک می‌کنند

نوع جدید ابر جاذب‌ها به حل بحران کمبود آب کمک می‌کنند ایران به‌عنوان کشوری با آب و هوای خشک و نیمه‌خشک، همواره با مشکل کمبود آب […]