۱۳۹۵-۱۰-۲۰
deep-water

آیا آب های ژرف ، کلیدی برای گذر از بحران کم آبی خواهد بود؟

بسیاری از مردم حتی دانشگاهیان و کارشناسان، منابع آب های ژرف را همان منابع آب فسیلی تصور می کنند حال آنکه چنین نیست و این یک […]