۱۳۹۶-۰۴-۱۶
continents-1345514_1920

بررسی ابعاد بحران آب در سطح بین المللی

در ایجاد بحران آب عوامل بسیار زیادی نقش ایفا می کنند، از انواع محدودیت های اقتصادی و فنی مهندسی تا اجتماعی، در این مطلب به ابعاد […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۵
animal-2369628_1920

تهران کانون بحران آب شرب شهری

استان تهران با وسعت نزدیک به ۱۳ هزار کیلومتر مربع و استقرار بیش از ۱۳ میلیون نفر جمعیت، پایتخت سیاسی و اداری کشور است که با […]