۱۳۹۶-۰۲-۲۰
محاسبه آب کشور

محاسبه جایگاه آب یک کشور – بخش کشاورزی

برای محاسبات اسناد بالادستی آبی در یک کشور بایستی مطالعات زیادی برروی منابع آب صورت پذیرد. یکی از اصلی ترین محاسبات، محاسبه جایگاه آب در کشور […]