۱۳۹۶-۰۹-۰۸
watershed

تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و watershed

معانی فنی حوضه و watershed مهم ترین محیطی که در آن تحلیل های هیدرولوژی صورت می گیرد، در زبان فارسی به حوضه (آبریز) و در زبان […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۹
تسطیح اراضی

تسطیح اراضی چیست؟

تسطیح اراضی چیست؟ چه فاکتورهایی را باید در تسطیح اراضی در نظر گرفت؟ اینها بخشی از سوالاتی است که در این نوشته به آنها پاسخ خواهیم […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
زهکشی

کاربردهای کامپیوتر در آبیاری و زهکشی

امروزه کامپیوتر در تمام ابعاد و جنبه های مختلف سیستم های زهکشی وارد شده است. با استفاده از کامپیوتر و مدل های کامپیوتری حتی نیاز به […]