۱۳۹۴-۰۴-۱۵

ابداع روشی جدید برای تولید برق از جریان آب

مهندسان انگلیسی روشی جدید برای تولید برق از جریان شدید آب در کانالهای آبی ارایه کرده اند. به گزارش خبرگزاری مهر، کانال آبی بریستول همواره به […]