۱۳۹۶-۰۵-۱۲
bottomofcastlestreet_old-1024x618

فرونشست زمین در اثر افت آب‏های زیرزمینی

طبق تعریف انستیتو زمین شناسی ایالات متحده، پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است که می‏ تواند دارای بردار جابه […]
۱۳۹۶-۰۴-۳۰
colorful-1302154_1280

موارد جهانی بازبینی در مدیریت و تخصیص آب

مدیریت و تخصیص آب در بخش های مختلف یکی از مهم ترین و حساس ترین فعالیت های بخش آب در هر کشور است. کشورهای مختلف در […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۵
classification-quality-water-use-class-0

کاربرد منطق فازی در کیفیت آب زیرزمینی

روش فازی سازی یا منطق فازی از روش های داده محور می باشد که توسط پروفسور ایرانی، دکتر لطفی زاده به دنیا معرف شده است. این […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۵
president-conversation

دردِدلی صمیمی با دکتر روحانی ؛ از آب تا محیط زیست

آقای دکتر روحانی سایه ات پاینده باد. هیچ کاری بی عیب و نقص نیست و بنا بر مثل معروف ما ایرانیان «گل بی خار خداست» پس […]
۱۳۹۵-۰۸-۲۳
atlas-water-resources

معرفی اطلس های منابع آب

يكي از فعاليت هاي مهم و اساسي مطالعات پايه منابع آب، تهيه اطلس های منابع آب مي باشد كه بصورت ادواري تهيه و منتشر مي گردد. […]