۱۳۹۶-۰۲-۱۸
کویرهای ایران

پر کردن کویرهای ایران با آب دریا؛ از اقدام تا عمل

مهندس محمود شاهبداغی ساکن ایالت نیویورک، پس از سال ها مطالعه بر روی نحوۀ آبرسانی به کویرهای ایران ، یک مستند علمی در مورد ابعاد این […]