۱۳۹۵-۱۰-۲۰
weap-workshop

کارگاه ۸ ساعته آموزش نرم افزار Weap

دوره آموزش نرم افزار Weap از کجا شروع شد؟ نرم افزار Weap نرم افزاری کاربر پسند می باشد که با رویکردی یکپارچه به برنامه ریزی منابع […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۹
آموزش نرم افزار HEC-RAS

کارگاه ۸ ساعته آموزش نرم افزار HEC-RAS

دوره آموزش نرم افزار HEC-RAS از کجا شروع شد؟ نرم افزار HEC-RAS توسط اداره مهندسی ارتش امریکا توسعه یافت. این مدل توانایی تحلیل فرآیند رسوب، فرسایش […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۹
آموزش نرم افزار HEC-HMS

کارگاه ۸ ساعته آموزش نرم افزار HEC-HMS

دوره آموزش نرم افزار HEC-HMS از کجا شروع شد؟ نرم افزار HEC-HMS یک نرم افزار مدلسازی هیدرولوژیکی از نوع شبیه سازی (با قابلیت بهینه سازی پارامترها) […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۹
آموزش نرم افزار GMS

کارگاه ۸ ساعته آموزش مدل‌سازی جریان آب زيرزمينی تحت نرم افزار GMS

نرم افزار GMS نرم افزار GMS یا Groundwater Modeling System نرم افزار بسیار پیچیده و جامعی برای مدلسازی آب های زیرزمینی می باشد. این نرم افزار […]