۱۳۹۵-۰۲-۳۰
Quantity_GW_Modeling_Report.jpg

گزارش پروژه واقعی شبیه سازی کمی آبخوان با استفاده از مدل مادفلو در نرم افزار PMWIN

با توجه به اینکه در تدوین مدل‌های بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی آگاهی از رفتار سفره جهت تعیین میزان برداشت از آبخوان نقش اساسی […]
۱۳۹۳-۰۶-۱۱

درس ششم: شبکه بندی در نرم افزار PMWIN

معرفی زبانه Mesh Size (مش بندی) از منوی Grid ابتدا مدلی که از پیش ساختیم رو از منوی فایل زبانه Open فراخوانی می کنیم. از زبانه […]
۱۳۹۳-۰۶-۱۰

درس پنجم: ساخت پروژه در نرم افزار PMWIN

شروع به کار با نرم افزار PMWIN ابتدا باید یک پروژه جدید ساخت. برای ایجاد پروژه جدید به منوی فایل رفته و زبانه new model رو […]
۱۳۹۳-۰۶-۰۹

آموزش مدل سازی و شبیه سازی سفره های زیرزمینی با نرم افزار PMWIN

 از این پس این آموزش به صورت فایل متنی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد. بنا به درخواست مکرر مخاطبین جهت بارگذاری فایل متنی بر روی […]