۱۳۹۴-۱۰-۰۵

کد متلب محاسبه عمق سطح آب از روی فاصله بر مبنای روش گام به گام مستقیم

با سلام و ادب خدمت مدیران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی برای محاسبه جریان متغییر تدریجی روش های محاسباتی متعددی وجود دارد که یکی از این […]
۱۳۹۴-۱۰-۰۱

کد متلب مربوط به نحوه ترسیم منحنی تعیین عمق بحرانی

با سلام خدمت همه مهندسین تعیین عمق بحرانی در شبکه کانال های انتقال و توزیع آب از ضرورت های طراحی است. در اینجا، با استفاده از […]