۱۳۹۵-۰۳-۰۳
Ihacres.jpg

آموزش ویدیویی گام به گام مدل بارش رواناب با IHACRES

روابط هیدرولوژیکی بین بارش و رواناب همواره توسط محققین آب مورد بررسی و آزمایش بوده است. مدل IHACRES همواره به دلیل احتیاج به داده های کم […]
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
HEC_HMS.jpg

آموزش ویدیویی گام به گام مدل بارش رواناب با HEC-HMS (با دو روش)

معرفی مدل HEC-HMS: سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی HEC-HMS برای شبیه سازی فرآیندهای بارش-رواناب در سیستم حوضه های آبخیز شجری طراحی شده است. این مدل برای کاربرد […]