۱۳۹۵-۰۲-۳۰
Modflow_3D.jpg

فیلم آموزشی سه بعدی سازی جریان آب زیر زمینی با مدل ModFlow در نرم افزار GMS

درباره این بسته بدانید که: این آموزش بر روی یکی از آبخوان های ایران بوده و محتوای آن به شکل خلاصه، شامل روش های ارسال ساختار […]
۱۳۹۴-۰۸-۲۶

آموزش ویدیویی مدل سازی کیفی آبخوان با استفاده از مدل MT3DMS در نرم افزار GMS

پیش نیاز اجرای مدل کیفی با MT3DMS در نرم افزار GMS، توسعه و تکمیل مدل کمی با استفاده از MODFLOW می باشد… بنابراین افرادی که اشراف […]
۱۳۹۴-۰۷-۱۷

آموزش ویدیویی مدل سازی کمی آبخوان با استفاده از مدل MODFLOW در نرم افزار GMS

سرفصل های آموزش داده شده در این بسته  ویدئو شماره ۱:  مقدمه – معادل ۴۱ دقیقه شرحی کلی بر مساله، داده های اولیه و فرآیند مدلسازی  ویدئوهای […]