۱۳۹۴-۱۲-۲۰
Reconstruction_of_missing_data.jpg

بازسازی داده های مفقود و ناقص در محیط اکسل

بازسازی داده های اقلیمی و زمینی به سبب وجود مقادیر ناقص یکی از مهم ترین گام های پیش پردازش در این اطالاعات می باشد. در واقع […]
۱۳۹۲-۰۴-۳۰

دانلود فیلم آموزشی نرم افزار اکسل

دریافت بخش اولحجم: ۵۰ مگابایت دریافت بخش دومحجم: ۱۲ مگابایت تصاویری از محیط نرم افزار: