۱۳۹۶-۰۷-۱۹
beach-691709_1920

ارزیابی مدل های تداخل آب شور و شیرین

در مدل سازی آب زیرزمینی شناخت روابط موجود در جریان آب در محیط های متخلخل و تشریح آن توسط علوم ریاضی به کمک مدل های ریاضی […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
bottomofcastlestreet_old-1024x618

فرونشست زمین در اثر افت آب‏های زیرزمینی

طبق تعریف انستیتو زمین شناسی ایالات متحده، پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است که می‏ تواند دارای بردار جابه […]
۱۳۹۶-۰۴-۲۳
grass-575728_1280

مدل شبیه سازی آب زیرزمینی SUTRA و کاربردهای آن

انواع مدل های جریان آب زیرزمینی  یك سامانه آب زیرزمینی متشكل از مجموعه ای از فرآیندها و پدیده های فیزیكی است که بیان کمی و کیفی […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۴
faucet-1186119_1920

عوامل موثر در پتانسيل يابی منابع آب زيرزمينی

در پتانسيل يابی منابع آب زيرزميني از روش هاي گوناگوني مانند ژئوفيزیک سطحی، ژئوالكتريك حفاري هاي اكتشافي و تکنیک های GIS متکی بر تحلیل های زمین انجام مي […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۹
clock-1702513_1920

آب های فسیلی از آلاینده های دنیای مدرن در امان نیستد

آب های فسیلی همواره به عنوان یکی از منابع ایمن بشر یاد شده است که بشر می تواند در آینده و در شرایط بسیار بحرانی از […]
۱۳۹۶-۰۲-۳۰
نرم افزار GMS

دانلود کل Tutorial ویدیویی و متنی نرم افزار GMS

یکی از عوامل مهم در تعیین وضعیت پایداری سفره های آب زیرمینی، شناسایی تراز سطح آب زیرزمینی می باشد که سبب گرفتن تصمیمات درست مدیریتی جهت […]
۱۳۹۶-۰۲-۰۸
آب زیرزمینی

انواع مدل های آب زیرزمینی

مدل های مختلفی به صورت دو بعدی و سه بعدی برای شبیه سازی جریان و آلودگی به صورت عمومی یا محدود تهیه شده و در دسترس […]
۱۳۹۶-۰۱-۲۷
analysis-uncertainty-model-groundwater

عدم قطعیت در آب های زیرزمینی

عدم ­قطعیت یکی از ویژگی­ های ذاتی جهان ماست و به طورگسترده در فعالیت­ های روزانه انسان قابل مشاهده می­ باشد. معمولاً، عدم­ قطعیت از کمبود […]