۱۳۹۶-۰۹-۱۳
فرونشست

فرونشست های عجیب ….

تا به حال عکس های بسیاری در مورد چاله های عظیم و فرونشست های زمین دیده اید اما داستان و علت به وجود آمدن آن ها […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی

امروزه تخلیه آب های زیرزمینی و عدم جایگزین شدن آب این منابع یکی از بزرگترین مشکلات محسوب می شود. خشک شدن تعداد زیادی از قنات ها […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
1-Picture-Size

شاخص های کیفیت آب زیرزمینی

افزایش روز افزون آلاینده های شیمیایی شهری و صنعتی و شیوه های نوین کشاورزی تهدیدی جدی برای محیط زیست به حساب می آیند. کیفیت آب باید […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۹
beach-691709_1920

ارزیابی مدل های تداخل آب شور و شیرین

در مدل سازی آب زیرزمینی شناخت روابط موجود در جریان آب در محیط های متخلخل و تشریح آن توسط علوم ریاضی به کمک مدل های ریاضی […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
bottomofcastlestreet_old-1024x618

فرونشست زمین در اثر افت آب‏های زیرزمینی

طبق تعریف انستیتو زمین شناسی ایالات متحده، پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است که می‏ تواند دارای بردار جابه […]
۱۳۹۶-۰۴-۲۳
grass-575728_1280

مدل شبیه سازی آب زیرزمینی SUTRA و کاربردهای آن

انواع مدل های جریان آب زیرزمینی  یك سامانه آب زیرزمینی متشكل از مجموعه ای از فرآیندها و پدیده های فیزیكی است که بیان کمی و کیفی […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۴
faucet-1186119_1920

عوامل موثر در پتانسيل يابی منابع آب زيرزمينی

در پتانسيل يابی منابع آب زيرزميني از روش هاي گوناگوني مانند ژئوفيزیک سطحی، ژئوالكتريك حفاري هاي اكتشافي و تکنیک های GIS متکی بر تحلیل های زمین انجام مي […]
۱۳۹۶-۰۴-۰۹
clock-1702513_1920

آب های فسیلی از آلاینده های دنیای مدرن در امان نیستد

آب های فسیلی همواره به عنوان یکی از منابع ایمن بشر یاد شده است که بشر می تواند در آینده و در شرایط بسیار بحرانی از […]