۱۳۹۶-۰۹-۱۴
مدیریت یکپارچه آب شهری

مدیریت یکپارچه آب شهری

مفهوم مدیریت یکپارچه آب شهری روابط درون بخشی و فرابخشی در مدیریت آب شهری بخش های مختلف چرخه آب شهری به طور پیچیده ای با یکدیگر […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۱
سناریوهای اقلیمی

تغییر اقلیم به زبان ساده – درس چهارم – سناریوهای اقلیمی و غیر اقلیمی

با توجه به آنچه در قسمت قبل آمده، هر گونه تغییر در میزان غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین باعث تغییر در تعادل بین اجزای […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
مدیریت آب

حکمرانی خوب و مدیریت آب

مفهوم حکمرانی خوب و مدیریت آب ناکامی سیاست های گذشته مدیریت آب تحت فشارهای توسعه، موجب شده تا حرکتی اصلاحی برای بازنگری و آسیب شناسی رفتار […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۸
watershed

تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و watershed

معانی فنی حوضه و watershed مهم ترین محیطی که در آن تحلیل های هیدرولوژی صورت می گیرد، در زبان فارسی به حوضه (آبریز) و در زبان […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۷
آبشستگی

بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل

مطالعات انجام شده نشان می دهد، یکی از اصلی ترین دلایل تخریب پل ها پدیده آبشستگی است که علاوه بر تلفات جانی، سبب هزینه های زیادی […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۵
طرح های آب و فاضلاب

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های آب و فاضلاب

شاخص های ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های آب و فاضلاب چیست؟ چرا باید طرح های آب و فاضلاب از لحاظ مالی و اقتصادی ارزیابی شوند؟ […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
climate-change-learning01

تغییر اقلیم به زبان ساده – درس سوم – منابع تولید کننده گازهای گلخانه ای

گازهای گلخانه ای چیست؟ تاثیر  گازهای گلخانه ای بر تغییر اقلیم چیست؟ منابع تولید کننده گازهای گلخانه ای کدامند؟ اینها بخشی از سوالاتی است که در […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی

امروزه تخلیه آب های زیرزمینی و عدم جایگزین شدن آب این منابع یکی از بزرگترین مشکلات محسوب می شود. خشک شدن تعداد زیادی از قنات ها […]